• Wix Facebook page

תיבה/תיבות משיש

תיבה/תיבות מאבן

תיבה לבית כנסת

תיבה/תיבות לחזן

עמוד /עמודי תפילה

עמוד/ עמודי תפילה משיש

בימה/בימות משיש

בימה/בימות מאבן

בימה לבית כנסת

ארון קודש

ארונות קודש

ארונות קודש משיש

ארונות קודש מאבן

היכל קודש

היכל משיש

היכל לבית הכנסת

כיורי שוקת משיש/אבן

שוקת משיש

כיורי שיש מעוצבים

כיורי אבן מעוצבים

קמין מאבן

קמין משיש

דף קישורים - אילמו אמנות האבן והשיש

  • Wix Facebook page
| אילמו אמנות האבן והשיש | רחוב יצחק בן צבי 41 | אזור התעשייה ראשון לציון

שעות פעילות:

ימים א'-ה' 08:00-17:00

דוא"ל:

ilmo@zahav.net.il

 

טלפון:

03-9528858